--Livrare gratuita--

Pentru comenzi peste 300 Lei

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protejarea siguranţei şi securităţii datelor personale este importantă pentru SC MFOUR NADARI SRL, prin urmare, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001, SC MFOUR NADARI SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Accesând pagina NADARI.RO, utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare. Politica prezentată mai jos are scopul de a vă informa ce fel de date pot fi colectate de SC MFOUR NADARI SRL, cum sunt acestea protejate şi utilizate şi în ce condiţii pot fi dezvăluite.

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?

Societatea SC MFOUR NADARI SRL nu va colecta nici un fel de date personale nerelevante pentru procesarea şi finalizarea comenzilor plasate prin intermediul paginii de internet, nadari.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea achiziţionării oricăror produse prin intermediul acestui magazin virtual. 

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse informații incluzând:

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

Profilul de socializare

Interesele și preferințele

Adresa

Informații despre produsele și serviciile achiziționate

Informații bancare

 

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, incluzând:

Adresa IP

Navigatorul de internet

Anunțurile pe care ai dat click

Locația

Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?

Colectăm informațiile dumneavosastră în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs și noi;

Rețineți faptul că furnizarea informațiilor privind numele, prenumele și adresa de contact este obligatorie, în caz contrar nu vă putem livra bunurile.

Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;

În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs prealabil;

Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

Pentru a îți oferi reclama și conținut personalizat;

Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

Pentru a ne conforma legislației;

Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

CARE SUNT TEMEIURILE LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail contact@nadari.ro

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și noi

Anumite informații, precum numele, prenumele și adresa de livrare sunt obligatorii pentru executarea contractului de vânzare dintre noi.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale 

În anumite situații, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu păstrarea facturilor timp de 10 ani.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

CUM PARTAJĂM DATELE DUMNEAVOSTRĂ?

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC MFOUR NADARI SRL şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

- persoana vizată,

- împuterniciţilor operatorului,

- alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele societăţii (ex: avocaţi, consultanţi, contabili, auditori),

- parteneri contractuali ai societăţii.

SECURITATE

Pentru a proteja datele personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, SC MFOUR NADARI SRL utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice dintre care enumerăm:

- accesul la baza de date se face doar pe baza de user şi parolă ce sunt atribuite doar angajaţilor şi sunt folosite exclusiv pentru exercitarea atribuţiilor de servici

- accesul la baza de date este monitorizat electronic cu identificarea id-ului angajatului care interoghează baza de date precum şi păstrarea fişierelor de tip log a acţiunilor efectuate de respectivul angajat (acţiuni identificate astfel: tipul acţiunii, datele accesate, dată, ora).

- toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces.

- accesarea datelor se face doar de pe echipamentele societăţii.

- la intervale ce nu vor depăşi o luna (30 zile) se face backup automat la baza de date

- printarea datelor este făcută doar de la echipamentele societăţii, de către angajaţii desemnaţi.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

o Dreptul de retragere a consimțământului

o Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor 

o Dreptul de acces asupra datelor

o Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

o Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

o Dreptul la restrcționarea prelucrării

o Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs către alt operator

o Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

o Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

o Dreptul de a vă adresa justiției

o Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Rețineți că:

o Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.

o Dacă vrei să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail contact@nadari.ro

o Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

o Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

o Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

o Dacă aveți sub 16 ani ne trebuie acordul părinților dvs, dat in scris pe adresa de email contact@nadari.ro

Întrebări şi solicitări

SC MFOUR NADARI SRL va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de confideția a SC MFOUR NADARI SRL (de ex. Revederea, actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să ne contactaţi.

SCHIMBĂRI

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.